Pogoda w Pasłęku

JAKOŚĆ POWIETRZA- Nidzica, Iława, NML:
Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 powiat: iławski, nidzicki, nowomiejski.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOCELOWYCH NA TERENIE POWIATU IŁAWSKIEGO, NIDZICKIEGO, NOWOMIEJSKIEGO

Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.

Data wystąpienia: 21.04.2023 r.

Przewidywany czas trwania ryzyka: Od dnia 21.04.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Przyczyny: Emisja z sektora bytowo-komunalnego szczególnie w okresie grzewczym.
Rok 2023
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w pyle PM10:
Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji PMŚ w Iławie, Nidzicy i Nowym Mieście Lubawskim za okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na terenie: powiatu iławskiego, nidzickiego i nowomiejskiego.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P w pyle zawieszonym PM10:
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w 2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P: 170 154.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności:
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa);
• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.
Możliwe negatywne:
• Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.
• Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.
Zalecane środki ostrożności:
W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.

Zaleca się również:
• zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
• prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ:

Zakres działań:
Działania określone przez Zarząd Województwa w Programach ochrony powietrza https://bip.warmia.mazury.pl/akty/14503/uchwala-w-sprawieokreslenia-programu-ochrony-powietrza-dla-strefywarminsko-mazurskiej.html

Data wydania: 21.04.2023 r.
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz.1219 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r. poz. 1031) ze zmianami (Dz. U. 2019 r. poz. 1931).
Źródła danych:
Państwowy Monitoring Środowiska– dane z systemu monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu OchronyŚrodowiska. Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska RWMŚ Olsztyn
Portal Jakości Powietrza GIOŚ – Informacje Regionalne- https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/10278

Ostrzeżenie ważne do: 2023-12-31 00:00:00
Aktualizacja: 2023-04-21 09:42:22

Źródło: RSO


Prognoza 60h

Legenda meteogramu ICM UM Meteogram ICM modelu UM - 60h
Prognoza została udostępniona nieodpłatnie przez serwis meteo.pl prowadzony przez ICM, Uniwersytet Warszawski.
Wyniki uzyskano przy użyciu oprogramowania Met Office. Material produced using Met Office Software.

Źródło: ICM


Prognoza 48h

prognoza norweska yr.no

Źródło: yr.no


Prognoza 5 dniowa ECMWF

Otwórz mapę z podglądem meteogramu w nowym oknie.

Źródło: Windy


Prognoza 6 dniowa

Meteogram, prognoza na 6 dni - meteoprog

Źródło: MeteoProg.pl


Komentarz synoptyka ICM

Treść komentarza

Pogodowa kuchnia nad północnym Atlantykiem pracuje pełną parą, o tej porze roku, nad tę część rozległego Oceanu Atlantyckiego, wynoszone są prądem morskim „GOLFSTROM”, kolejne cyklony tropikalne, tracące stopniowo swoją aktywność i wchodzące w fazę cyklonów atlantyckich, lokujących się przeważnie nad wschodnimi, a przede wszystkim nad północno wschodnimi jego akwenami. W miarę wchodzenia ich w coraz wyższe szerokości geograficzne, ich zatoki z frontami atmosferycznymi co jakiś czas, opuszczając coraz chłodniejsze wody oceanu, wchodzą nad mocno urozmaicone podłoże kontynentalne, a do tego mocno wygrzane. Na znacznym kontraście termicznym, przeważnie około 10-ciu stopni, a niejednokrotnie jeszcze wyższym, uaktywniają się zjawiska konwekcyjne, z dobrze rozbudowanymi chmurami Cb, prowadzącymi burze oraz intensywne opady deszczu, którym zazwyczaj towarzyszy silny, porywisty wiatr, niekiedy mający siłę destrukcyjną. Ich ruch w kierunku wschodnim jest zazwyczaj mocno blokowany przez dobrze rozbudowany układ wysokiego ciśnienia, przeważnie lokujący się nad rozległymi obszarami Europy wschodniej. W tej sytuacji ośrodki niżowe „opływają” układ wyżowy, po jego zachodnich, północno zachodnich, a niekiedy północnych obrzeżach, na skutek przesunięcia się układu wyżowego nieco na południe. Wówczas zatoka niżowa z frontem chłodnym, przeważnie zafalowanym, wypełniając się przesuwa się na wschód, a w tylnej jej części postępuje napływ wyraźnie chłodniejszego powietrza i kompensacja ciśnienia spowodowana jego osiadaniem. Wówczas w porze dziennej, przy stopniowo wzrastającej temperaturze z powodzeniem rozwija się płytka, bezopadowa konwekcja. W godzinach popołudniowych, kiedy aktywność słoneczna maleje, temperatura obniża się, a to powoduje słabnięcie i zanikanie konwekcji, przeważnie całkowite. Nocą, przy braku istotnego zachmurzenia, postępuje proces obniżania się temperatury. W porze letniej, kiedy noce są krótkie, spadek temperatury jest niewielki, ale w porze jesiennej, a zwłaszcza zimowej, wypromieniowanie ciepła z podłoża jest duże, a tym samym i duże są nocne spadki temperatury.

Po wczorajszej wysokiej temperaturze, od 22 stopni na Helu i w Zakopanem, do 28 stopni w Ostrołęce, Poznaniu, Pile, Kaliszu i Legnicy, gdzie było najcieplej, nad ranem przy bezchmurnym niebie, temperatura w całym kraju przeważnie dwucyfrowa, w interwale od 10-ciu do 15, 16 stopni. W kotlinach górskich, przy spływie zimnego powietrza ze zboczy oraz lokalnie na lotnisku w Szymanach na Mazurach, a także w Kozienicach tylko 8 stopni. W ciągu dnia nadal wysoka jak na koniec września, zbliżona do wczorajszej i zawierająca się w interwale od 22 stopni do 28 stopni, przy braku istotnego zachmurzenia, a przy dominującym bezchmurnym niebem. W ciągu dnia znad Niemiec nasuwać się będą chmury piętra wysokiego Cirrusy, zwiastuny niechybnej zmiany warunków pogodowych.

Nadal pozostawać będziemy po zachodniej, pogodnej stronie dobrze rozbudowanego wyżu znad centralnej Rosji, z ciśnieniem w jego centrum sięgającym 1031 hPa. Swoim klinem skierowanym na południowy zachód, przez kraje alpejskie sięga aż po Półwysep Iberyjski, gdzie łączy z wyżem atlantyckim (1020 hPa), lokującym swoje centrum nad równoleżnikiem 30 stopni szerokości geograficznej, północnej. Na zachód i północ od tego rozległego obszaru wysokiego ciśnienia lokują się ośrodki niżowe, będące przeważnie pozostałością wspomnianych niży pochodzenia tropikalnego. Najbardziej aktywnym i będącym najbliżej nas jest niż (990 hPa) lokujący się nad Szkocją z przyległościami. My pozostajemy w jego rozległym, ciepłym wycinku, ze wspomnianym bezchmurnym niebem. Natomiast od południowej Norwegii przez Jutlandię i przylegające do niej akweny Morza Północnego w kierunku południowym, przez Niemcy, Szwajcarię, pogranicze francusko-włoskie aż po Baleary lokuje się jego front chłodny ze słabymi, by nie powiedzieć symbolicznymi opadami deszczu tylko nad kontynentem. Wykazują one tendencję do stopniowego przesuwania się w kierunku wschodnim, ale jego zachmurzenie będzie stopniowo rozpraszało się. W pierwszej kolejności rozpraszać się będzie zachmurzenie piętra średniego z powodu osiadania powietrza w środkowej troposferze jeszcze nad Niemcami. Resztki zachmurzenia piętra niskiego dopiero w nocy nasuwać się będą nad nasze Pomorze. Tutaj, w drugiej części nocy spodziewane jest formowanie się niskiego zachmurzenia warstwowego (St) oraz mgieł nad lądem i przylegającymi do niego akwenami Bałtyku południowego. W dzień wyraźnie słabnące wychodzić będą nad Bałtyk. Natomiast rozprzestrzeniać się będzie w kierunku wschodnim zachmurzenie piętra wysokiego, zwiastujące zmianę warunków pogodowych.

Tuż za tym frontem, ulegającym procesowi frontolizy, postępuje następna strefa zachmurzenia frontowego na tzw. fali frontowej nasuwającej się nad Wyspy Brytyjskie, a związana z innym ośrodkiem niżowym, dość szybko przesuwającym się pod prądem strumieniowym i ulegającym procesowi okludowania się frontów. Już jutro na przełomie dnia i nocy wchodzić będzie znad Niemiec nad nasze dzielnice zachodnie, prowadząc opady deszczu, a także niewykluczone są burze, zwłaszcza w na linii szkwałów w polu wiatru, poprzedzających główną zatokę niżową. Nadal pozostając pod prądem strumieniowym, dość szybko przesuwać się będzie w kierunku wschodnim i w sobotę, już w godzinach przedpołudniowych słabnące opady deszczu wychodzić będą poza naszą granicę wschodnią.

Za frontem napływać będzie chłodne powietrze polarne o cechach morskich, z temperaturą w najcieplejszej porze dnia na poziomie 17, 18 stopni w pasie północnym do 21, 23 stopni na najcieplejszym południowym wschodzie. Z powodzeniem rozwijać się będą zjawiska konwekcyjne z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr zmieni kierunek na zachodni i przejściowo zwiększy się jego prędkość do porywistego, w porywach dochodzący do dość silnego i silnego. Będzie to przejściowe ochłodzenie, po którym już na początku października spodziewane jest ocieplenie.

Ryszard Olędzki, 28 września 2023r., godz. 7.00

Treści zawarte w komentarzu synoptycznym mogą zawierać prywatne, niezależne opinie synoptyków, w związku z czym nie prezentują one oficjalnego stanowiska ICM UW. Wszelkie pytania i uwagi odnośnie komentarzy synoptycznych prosimy kierować bezpośrednio do ich autorów.

Źródło: ICM


Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski
Burze
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Opady
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Wiatr
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Upał
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Mróz
I stopnia
II stopnia
III stopnia
Trąby powietrzne
I stopnia
II stopnia
III stopnia

Źródło: burze.dzis.net


Prognoza AntiStorm

Źródło: AntiStorm


Mapa radarowa MISI

Źródło: CzyPada.pl / IMGW


Wyładowania w pobliżu Pasłęku

Źródło: burze.dzis.net


Burze w Polsce

Mapa burz i wyładowań doziemnych dla Polski Legenda dla Blids.de

Źródło: blids.de


Prognoza zjawisk wg ESTOFEX

Prognoza zagrożeń - burz i innych zjawisk - wg ESTOFEX

Źródło: ESTOFEX


Mapa satelitarna - Polska

Zdjęcie statyczne:

Animacja satelitarna - Polska

Animacja:

Źródło: Sat24.com / PPG ZGora


Fronty atmosferyczne nad Europą

Mapa baryczna - fronty atmosferyczne nad Europą

Źródło: IfM Berlin


Stan rzek w Polsce

Hydrologia - stan rzek w Polsce

Źródło: IMGW


Zorza polarna

Wykres aktywności słonecznej

Źródło: NOAA


Szukasz czegoś więcej?

Jeśli powyższy zalew okołometeorologicznych informacji wydaje się być niewystarczający, być może odnajdziesz coś ciekawego spośród stron poniżej. Powodzenia!


Wesprzyj InfoMeteo.pl

Chcesz pomóc w dalszym rozwoju oraz utrzymaniu serwera?
Skorzystaj z poniższych możliwości.

Postaw mi kawę na buycoffee.to Revolut

Za każde wsparcie z góry serdecznie dziękuję! :-)


Czegoś brakuje?

Zostaje tylko formularz kontaktowy. ;-)